APPACDM Areosa

A APPACDM foi fundada por Sheila Stitwell, nai con un fillo deficiente, en 1962. En 1965 funda o seu primeiro centro de educación en Lisboa. A Asociación está presente en Viana do Castelo dende 1972. Actualmente, a APPACDM de Viana do Castelo, atende a 650 persoas apoiadas por 420 traballadores da própia Insitución. Esta atención comprende dende a formación ata o mundo do emprego.

 

A APPACDM foi fundada por Sheila Stitwel, mãe de um filho deficiente, em 1962. Em 1965 funda o seu primeiro centro de educação em Lisboa. A associação está presente em Viana do castelo desde 1972. Actualmente a APPACDM de Viana do Castelo, atende a 650 pessoas apoiadas por 420 trabalhadores da própria instituição. Esta atenção compreende desde a formação até ao mundo do emprego.

 

La APPACDM fue fundada por Sheila Stitwell, madre de un hijo deficiente, en 1962. En 1965 funda su primer centro de educación en Lisboa. La Asociación está presente en Viana do Castelo desde 1972. Actualmente, la APPACDM de Viana do Castelo atiende a 650 personas apoyadas por 420 trabajadores de la propia institución. Esta atención comprende desde la formación hasta el mundo del empleo.

 

The Portuguese Association of Parents and Friends of Mentally Disabled Citizens (PAPFMDC) was founded by Sheila Stitwell, mother of a mentally disabled child, in 1962. In 1965 they established their first educational centre in Lisbon. This association has been in Viana do Castelo since 1972. Currently the PAPFMDC of Viana do Castelo assists 650 people, supported by 420 workers from the institution. This assistance includes education and the world of labour.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits