EB 2,3 Valença do Minho

 

Sobre unha pequena elevación bordeada polo rio Miño, que a separa de Galicia, érguese a vila amurallada de Valença. A fortaleza e a cidade antiga, dentro das murallas, son o maior atractivo de Valença. Pero a zona nova da vila vai enlazando coa muralla, casando nunha armonía feliz o medieval co moderno.

 

Sobre uma pequena elevação bordejada pelo rio Minho, que a separa da Galiza, ergue-se a vila amuralhada de Valença. A fortaleza e a cidade antiga, dentro das muralhas, são as maiores atracções de Valença. Mas a zona nova da vila vai-se entrelaçando com a muralha, casando em harmonia feliz o medieval com o moderno.

 

Sobre una pequeña elevación bordeada por el río Miño, que la separa de Galicia, se levanta la villa amurallada de Valença. La fortaleza y la cuidad antigua, dentro de las murallas, son el mayor atractivo de Valença. Pero la zona nueva de la villa va enlazando con la muralla, casando en una armonía feliz lo medieval con lo moderno.

 

On a small hill and bordered by the river Miño that separates it from Galicia, the fortified village of Valença rises. The fortress and the old town inside the stone walls are Valença´s main attractions. But the new village is linking, joining in happy harmony the medieval and the modern.


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits