Meninos Cantores do Município da Trofa

 

O Coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa naceu o 1 de Outubro de 1999, no día Mundial da Música. Dirixido dende a súa fundación por Antónia María Serra, foi o primeiro proxecto emprendido por iniciativa do Concelleiro de Cultura do Município da Trofa. A representación de Portugal no Coro Infantil Lusófono (proxecto no que participaron nenos provenientes de tódolos países de língua portuguesa) é o punto alto da carreira musical deste coro.

 

O coro dos meninos cantores do Município da Trofa nasceu em 01 de Outubro de 1999, no dia Mundial da Musica. Dirigido desde a sua fundação por Antónia Maria Serra, foi o primeiro projecto empreendido por uma iniciativa do Vereador do Pelouro da Cultura do Município de Trofa. A representação de Portugal no Coro Infantil Lusófono (projecto em que participaram crianças provenientes de todos os países de língua Portuguesa) é o ponto mais alto da carreira musical deste coro.

 

El coro de los Meninos Cantores del municipio de Trofa nació el 1 de Octubre de 1999, día Mundial de la Música. Dirigido desde su fundación por Antónia María Serra, fue el primer proyecto emprendido por iniciativa del Concejal de Cultura del Município da Trofa. La representación de Portugal en el Coro Infantil Lusófono (proyecto en el que participaron niños procedentes de todos los países de lengua portuguesa) es el punto álgido de la carrera musical de este coro.

 

The Meninos Cantores choir from the council of Trofa was born on the 1st of October 1999, World Music Day. Conducted from the day of its foundation by Antónia María Serra, it was the 1st project started by the town councillor for culture of Trofa. The high point of its career so far was when they represented Portugal with the “Coro Infantil Lusófono”, a project children from all the Portuguese-speaking countries took part in.


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits