IES Tomiño

Tomiño é un municipio da provincia de Pontevedra, incluído na comarca do “Baixo Miño” e cunha poboación de 12000 habitantes. Limitado por montañas forma parte do val do Miño e fai fronteira con Portugal. Consérvanse restos que indican que Tomiño estivo habitado dende o Paleolítico. Podemos atopar restos de arte rupestre e petroglifos, así como romanos e medieváis.

 

Tominho é um município da província de Pontevedra, incluído na comarca do "Baixo Minho" e com uma povoação de 12 000 habitantes. Limitado por montanhas forma parte do vale do Minho e faz fronteira com Portugal. Conservam-se restos que indicam que Tominho esteve habitado desde o paleolítico. Podemos encontrar restos de arte rupestre e petoglifos assim como Romanos e Medievais.

 

Tomiño es un municipio de la provincia de Pontevedra, incluido en la comarca del “Baixo Miño” y con una población de 12000 habitantes. Limitado por montañas forma parte de valle del Miño y hace frontera con Portugal. Se conservan restos que indican que Tomiño estuvo habitado desde el Paleolítico. Podemos encontrar restos de arte rupestre y petroglifos, así como romanos y medievales.

 

Tomiño is a council in the province of Pontevedra, included in the “Baixo Miño” (Low Miño) area with a population of 1200 inhabitants. Surrounded by mountains, it is part of the Miño Valley and it’s on the border with Portugal. Palaeolithic remains found in there indicate that Tomiño was inhabited since those times. We can find remains of cave paintings and stone engravings (petroglyphs), as well as Roman and Medieval ruins.


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits