CEIP San Salvador

Teis é o barrio máis nororiental de Vigo. Ademáis dos accidentes do litoral a xeografía de Teis ven marcada por dúas elevacións moi significativas: o Monte da Guía e o Parque da Madroa. O CEIP San Salvador está situado no Outeiro do Sino. Está construido sobre un castro romano e o emprazamento resulta envexable. O colexio inaugurouse en 1972 e na actualidade estudian nel nenos e nenas de 3 a 12 anos.

 

Teis é o bairro mais nororiental de Vigo. Alem do litoral acidentado, a geografia de Teis está marcada por duas elevações muito significativas: o Monte da Guia e o parque da Madroa. O CEIP de São Salvador está situado no Outeiro do Sino. Está construído sobre um castro romano e a localização tem um resultado invejável. O colégio inaugurou-se em 1972 e na actualidade estudam lá crianças dos 3 aos 12 anos.

 

Teis es el barrio más nororiental de vigo. Además de los accidentes del litoral la geografía de Teis viene marcada por dos elevaciones muy significativas: el Monte da guía y el parque de A Madroa. El CEIP San Salvador está situado en el Outeiro do Sino. Está consturido sobre un castro romano y el emplazamiento resulta envidiable. El colegio se inauguró en 1972 y en la actualidad estudian en él niños y niñas de 3 a 12 años.

 

Teis is the most North-Eastern borough in Vigo. Apart from the influence of its coastal features, the geographic situation of Teis is remarkable because of two very significant heights: the “Monte da Guía” (a wooded hill) and the Madroa Park. The San Salvador CEIP is located on the “Outeiro do Sino” (a hill). It was built on a castro (Iron-Age-Settlement) and its location is enviable. The school opened its doors in 1972 and currently children from 3 to 12 study here.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits