EB 2,3 Rio Tinto

Rio Tinto é unha cidade do concello de Gondomar, pertencente á área metropolitana do Porto. Naceu á sombra dun mosteiro Benedictino extinto no século XVI. Creada en 1969 como Escola Preparatória Martim Fernandes, a Escola EB 2/3 de Rio Tinto abriu as súas portas no ano lectivo 1971/1972. Polas vellas instalacións, así como polas máis recentes foron pasando xeracións e xeracións de gondomarenses.

 

Rio Tinto é uma cidade do concelho de Gondomar, pertencente á área metropolitana do Porto. Nasceu á sombra de um mosteiro Beneditino extinto no Séc. XVI. Criada em 1969 como Escola Preparatória Martim Fernandes, a Escola EB 2/3 de Rio Tinto abriu as suas portas no ano lectivo 1971/1972. Pelas velhas instalações , assim como pelas mais recentes foram passando gerações e gerações de Gondomarenses.

 

Rio Tinto es una ciudad del municipio de Gondomar, perteneciente al área metropolitana de Oporto. Nació a la sombra de un monasterio Benedictino extinto en el siglo XVI. Creada en 1969 como Escuela Preparatória Martim Fernandes, la Escuela EB 2/3 de Rio Tinto abrió sus puertas en el año lectivo 1971/1972. Por las viejas instalaciones, así como por las más recientes fueron pasando generaciones y generaciones de gondomarenses.

 

Rio Tinto is a town in Gondomar Council which belongs to Porto metropolitan area. It was created out of a Benedictian Monastery which disappeared in the 16th century. This Rio Tinto School was created in 1969 as “Escola Preparatoria Martim Fernandes” and it started working as EB 2,3 School in the year 1971/1972. Both its old and new premises have seen different generations of Gondomar students pass through.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits