Rancho do Porto

Situada na desembocadura do Douro, Porto é mundialmente coñecida polo seu viño. O Centro Histórico da cidade foi declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco en 1996, confirmando o feito da integración de tradición e modernidade que caracteriza a cidade do Porto. O Rancho Folclórico do Porto foi fundado en 1982 co obxectivo de recoller, preservar e difundir as antigas tradicións da cidade do Porto relacionadas coa cultura popular. O seu repertorio está constituido por danzas e cantigas recollidas por César das Neves e publicadas no ano 1895.

 

Situado na foz do Douro, o Porto é mundialmente conhecido pelo seu vinho. O centro histórico da cidade foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO em 1996, confirmando o feito da integração de tradição e modernidade que caracteriza a cidade do Porto. O Rancho Folclórico do Porto foi fundado em 1982 com o objectivo de recolher, preservar e difundir as antigas tradições da cidade do Porto relacionadas com a cultura popular. O seu repertório está constituído por danças e cantigas recolhidas por César das Neves e publicadas no ano de 1895.

 

Situada en la desembocadura del Duero, Oporto es mundialmente conocida por su vino. El centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996, confirmando el hecho de la integración de tradición y modernidad que caracteriza a la ciudad de Oporto. El Rancho Folcórico de Oporto fue fundando en 1982 con el objetivo de recoger, preservar y difundir las antiguas tradiciones de la ciudad de Oporto relacionadas con la cultura popular. Su repertorio está constituido por danzas y canciones recogidas por César das Neves y publicadas en el año 1895.

 

Located at the mouth of river Douro, Porto is known worldwide for its wine. The historical centre of the city was declared Humanity Heritage by the UNESCO in 1996, confirming the integration of tradition and modernity which is a characteristic feature of the city of Porto. The Porto Rancho Folclórico was founded in 1982 with the objective of collecting, preserving and spreading the old traditions of the city of Porto related to popular culture. Their repertoire consists of dances and songs collected by César das Neves and published in 1895.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits