CEIP O Pombal

O colexio do Pombal está situado na zona de Lavadores. Lavadores foi concello durante 104 anos, que é o tempo que transcorre entre a desaparición administrativa do Reino de Galicia e a súa anexión a Vigo en 1941. O CEIP O Pombal é un Centro de Educación Infantil e Primaria, formado por dous edificios. Actualmente estudian no colexio uns 260 alumnos.

 

O colégio do Pombal está situado na zona de Lavadores. Lavadores foi concelho durante 104 anos, que é o tempo que decorre entre o desaparecimento administrativo do Reino da Galiza e a sua anexação a Vigo em 1941. O CEIP do Pombal é um Centro de Educação Infantil e Primaria, formado por dois edifícios. Actualmente estudam no colégio cerca de 260 alunos.

 

El colegio de O Pombal está situado en la zona de Lavadores. Lavadores fue ayuntamiento durante 104 años, que es el tiempo que transcurre entre la desaparición administrativa del Reino de Galicia y su anexión a Vigo en 1941. El CEIP O Pombal es un Centro de Educación Infantil y Primaria, formado por dos edificios. Actualmente estudian en el colegio unos 260 alumnos.

 

The Pombal School is located in the Lavadores area. Lavadores was a council in its own right for 104 years, that is the amount of time between the disappearing of the Kingdom of Galicia administration and Lavadores joining the Vigo council in 1941. The C.E.I.P. Pombal is a Pre-school and Primary School centre, which has got two buildings. Currently 260 students attend this school.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits