EB 2,3/S Melgaço

Melgaço, que medrou ao redor dunha fortaleza mandada construir por D. Afonso Henriques, posúe unha riqueza histórica e arquitectónica que se distingue pola súa diversidade. Este establecemento de ensino está en funcionamento dende 1986. É a única escola do concello, polo que está obrigada a ofrecer a maior oferta educativa posible. Isto xustifica a coexistencia do ensino básico e do secundario.

 

Melgaço, que cresceu em volta duma fortaleza mandada construir por D. Afonso Henriques, possui uma riqueza histórica e arquitetónica que se distingue pela sua diversidade. Este estabelecimento de ensino está em funcionamento desde 1986. É a única escola do concelho, pelo que está obrigada a oferecer a maior oferta educativa possível. Isso justifica a coexistência do ensino básico e do secundário.

 

Melgaço, que creció alrededor de una fortaleza mandada construir por D. Afonso Henriques, posee una riqueza histórica y arquitectónica que se distingue por su diversidad. Este establecimiento de enseñanza está en funcionamiento desde 1986. Es la única escuela del municipio, por lo que está obligada a ofrecer la mayor oferta educativa posible. Esto justifica la coexistencia de la enseñanza básica y secundaria.

 

Melgaço, which grew around a fortress ordered built by D. Afonso Henriques, has a great historical and architectural richness showed in its diversity. This school has been giving its services since 1986. It’s the only school in the council, that’s why it needs to present an offer as wide as possible. This is the reason why both basic and secondary teachings coexist here.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits