CEIP Covaterreña-Baiona

 

Situada na Ría de Vigo, Baiona é coñecida por ser o primeiro punto de Europa no que tocou terra a carabela A Pinta de regreso da primeira viaxe de Colón. Sempre foi unha importante praza estratéxica e hoxe é un popular destino turístico. O CPI Covaterreña-Baiona comeza a súa labor no 1973. No centro impártense tódolos niveis educativos dende os 3 ata os 16 anos.

 

Situada na Ria de Vigo, Baiona é conhecida por ser o primeiro ponto da Europa no qual a caravela A Pinta tocou em terra aquando da primeira viajem de Colombo. Sempre foi uma importante praça estratégica e hoje é um popular destino turístico. O Centro Publico Integrado Covaterrenha - Baiona inicia o seu trabalho em 1973. No centro leccionam-se todos os níveis educativos desde os 3 até aos 16 anos.

 

Situada en la Ría de Vigo, Baiona es conocida por ser el primer punto de Europa en el que tocó tierra la carabela Pinta de regreso del primer viaje de Colón. Siempre fue una importante plaza estratégica y hoy es un popular destino turístico. El CPI Covaterreña-Baiona comienza su labor en 1973. En el centro se imparten todos los niveles educativos desde los 3 hasta los 16 años.

 

Located on the Vigo estuary, Baiona is known for being the first place in Europe where caravel Pinta reached land, on its way back from Cristopher Columbus’ first trip. It has always been an important strategic position and nowadays it is a popular tourist destination. The CPI Covaterreña-Baiona began functioning in 1973. There, all the educational levels are taught.

 


Letras/Lyrics
Partituras/Scores
Créditos/Credits